Web design and hosting servicesگسترششودروزنامه تلویزیون،Windows 2008 server hostingشدهشدنعبارتند سایت وببخش دومیادگیری گسترش در

آموزش تصویری زبان

.

تلاش جامعه ایران در زمینه تولید علم، بسط و گسترش آن در میان عموم افراد جامعه روز به روز بیشتر شده و جامعه به سمت دانش محوری پیش می رود. با گذشت زمان، روش های بهتر و سودمندتری برای بهبود سطح دانش افراد به کار گرفته می شود؛ که از آن جمله می توان به آموزش های تصویری اشاره کرد. این آموزش ها که با رسانه هایی مثل تلویزیون، روزنامه ها، مجلات و شبکه های اجتماعی در قالب عکس، فیلم، اخبار در میان افراد منتشر می شود که نقش چشمگیری در گسترش یادگیری و فرهنگ سازی دارد. وب سایت همیار زبان هم برای فراگیر شدن علم به آموختن زبان دوم بخش آموزش های تصویری را اضافه نموده تا بتواند شما را در این امر یاری رساند. آموزش های تصویری وب سایت عبارتند از:

تبلیغات

123

نرم افزارهای آموزشی

آموزش تصویری

داستان های کوتاه

اصطلاحات انگلیسی