هستندوبدرآموزش هستید،Web hosting ratingsنمائید صرف باWindows based vpsچندهم

g_smiling

.

همه کاربران متقاضی فراگیری زبان، همواره در پی تقویت همه مهارت های دانش زبان آموزی خود هستند و اکثرا اظهار می نمایند که مهارت شنیداری یا Listening آنها نسبتا ضعیف است. اگر این دسته از افراد در کنار مطالعه کتب آموزشی، روزانه با صرف چند دقیقه به فایل های صوتی زبان گوش فرا دهند، می توانند اطمینان داشته باشند که تغییر شگرفی در بهبود مهارت شنیداری خود مشاهده نمایند. وب سایت همیار زبان در نظر دارد با گنجاندن فایل های صوتی شما را در این امر یاری رساند.

از هم اکنون شما می توانید با توجه به سطح آموزشی که در آن هستید، آموزش های مربوطه را به صورت آنلاین مشاهده و مطالعه نمائید. در این قسمت می توانید با استفاده از پادکست ها، کتاب های صوتی، فایل های شنیداری سطح بندی شده، مهارت شنیداری خود را تقویت نمائید. 

.

  • کتاب های صوتی

  1. سطح مبتدی
  2. سطح متوسط
  3. سطح پیشرفته
  • اخبار انگلیسی

  1. سطح ۱
  2. سطح ۲
  3. سطح ۳