فقط اینsmellsمیدور اوننامsmells perfume اماnaturalWindows hosting plansjustآیا

ترجمه متن آهنگ انگلیسی Perfume توسط Britney Spears

ترجمه متن آهنگ انگلیسی Perfume توسط Britney Spears

    Perfume

.

Do I imagine it, or do I see your stare
این فقط یه خیاله یا درست دیدم که به اون خیره شدی؟

Is there still longing there
هنوزم بهش حسی داری؟

Oh I hate myself, and I feel crazy
دارم از خودم متنفر می شم حس پریشونی دارم

Such a classic tale
همون جریان کلاسیک و متداول

Current girl friend, ex girlfriend,
جریان مشکلات دوست دختر سابق و دوست دختر کنونی

I’m trying to be cool
به هر حال سعی می کنم خوب رفتار کنم

Am I being paranoid, am I seeing things
شایدم فقط زیادی مشکوک شدم؟یا این که چیزای رو می بینم که وجود نداره؟

Am I just insecure?
آیا فقط یه حس نا امنیه؟

I want to believe
دلم می خواد باور کنم

It’s just you and me
که تو رابطمون فقط من و تو تنهاییم

Sometimes it feels like there’s three
اما گاهی اینجور حس می شه که سه نفر هستیم

Of us in here baby
که تو یه مثلث عشقی موندیم عزیزم

[Chorus] So I, I wait for you to call

واسه همین منتظر می مونم تا باهام تماس بگیری

And I try to act natural
و سعی می کنم عادی رفتار کنم

Have you been thinking ’bout her or about me
تو این مدت داشتی به من فکر می کردی یا به اون؟

And while I wait I put on my perfume, yeah I want it all over you
تو همین زمان که منتظر توام از عطرم می زنم میخوام کاملا بوی عطر منو بگیری

I gotta mark my territory
باید با بوی عطرم رو تن تو قلمرو خودم رو مشخص کنم
(نشون بدم که تو مال منی)

I’ll never tell, tell on myself but I hope she smells my perfume
هیچ وقت این رو به زبون نمیارم اما امیدوارم که اون عطر من رو رو لباس تو حس کنه

I’ll never tell, tell on myself but I hope she smells my perfume
هیچ وقت این رو به زبون نمیارم اما امیدوارم که اون عطر من رو رو لباس تو حس کنه

I hide it well, hope you can’t tell
به خوبی اینو مخفی می کنم امیدوارم تو هم نتونی چیزی بگی

but I hope she smells my perfume
اما امیدوارم که اون عطر من رو رو لباس تو حس کنه

I hide it well, hope you can’t tell
به خوبی اینو مخفی می کنم امیدوارم تو هم نتونی چیزی بگی

but I hope she smells my perfume
اما امیدوارم که اون عطر من رو رو لباس تو حس کنه

[Verse 2] I wanna fill the room, when she’s in it with you
سعی می کنم شرایط رو درک کنم وقتی اون دور و بر تو می چرخه

Please don’t forget me
لطفا من رو فراموش نکن

Do I imagine it, or catch these moments
آیا این فقط یه خیاله یا واقا مچتو تو این لحظه گرفتم؟

I know you got history
می دونم به اون گذشته و خاطراتی داشتی

But I’m your girlfriend, now I’m your girlfriend trying to be cool
اما اینو بفهم که الان من دوست دختر توام،این منم که سعی می کنم خوب باشم

I hope I’m paranoid, that I’m just seeing things
امیدوارم که فقط یه شک بی هوده باشه که فقط چیزایی رو ببینم که وجود نداره

That I’m just insecure
امیدوارم که فقط یه حس نا امنی باشه

I want to believe
دلم می خواد باور کنم

It’s just you and me
که تو رابطمون فقط من و تو تنهاییم

Sometimes it feels like there’s three
اما گاهی اینجور حس می شه که سه نفر هستیم

Of us in here baby
که تو یه مثلث عشقی موندیم عزیزم

[Chorus] So I, wait for you to call
واسه همین منتظر می مونم تا باهام تماس بگیری

And I try to act natural
و سعی می کنم عادی رفتار کنم

Have you been thinking ’bout her or about me
تو این مدت داشتی به من فکر می کردی یا به اون؟

And while I wait I put on my perfume, yeah I want it all over you
تو همین زمان که منتظر توام از عطرم می زنم میخوام کاملا بوی عطر منو بگیری

I gotta mark my territory
باید با بوی عطرم رو تن تو قلمرو خودم رو مشخص کنم
(نشون بدم که تو مال منی)

[Chorus] So I, wait for you to call
واسه همین منتظر می مونم تا باهام تماس بگیری

And I try to act natural
و سعی می کنم عادی رفتار کنم

Have you been thinking ’bout her or about me
تو این مدت داشتی به من فکر می کردی یا به اون؟

And while I wait I put on my perfume, yeah I want it all over you
تو همین زمان که منتظر توام از عطرم می زنم میخوام کاملا بوی عطر منو بگیری

I gotta mark my territory
باید با بوی عطرم رو تن تو قلمرو خودم رو مشخص کنم
(نشون بدم که تو مال منی)

I’ll never tell, tell on myself but I hope she smells my perfume
هیچ وقت این رو به زبون نمیارم اما امیدوارم که اون عطر من رو رو لباس تو حس کنه

I’ll never tell, tell on myself but I hope she smells my perfume
هیچ وقت این رو به زبون نمیارم اما امیدوارم که اون عطر من رو رو لباس تو حس کنه

I hide it well, hope you can’t tell
به خوبی اینو مخفی می کنم امیدوارم تو هم نتونی چیزی بگی

but I hope she smells my perfume
اما امیدوارم که اون عطر من رو رو لباس تو حس کنه

I hide it well, hope you can’t tell
به خوبی اینو مخفی می کنم امیدوارم تو هم نتونی چیزی بگی

but I hope she smells my perfume
اما امیدوارم که اون عطر من رو رو لباس تو حس کنه

.

.

.

.

برچسب ها

0 دیدگاه در “ترجمه متن آهنگ انگلیسی Perfume توسط Britney Spears”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


تبلیغات

123

آموزش تصویری