criedWeb hosting packagesWeb site hostingجدول درmikeدیدگاهافزودن باarrived mikebought

قواعد نگارشی در جملات وصفی در زبان انگلیسی

قواعد-نگارشی-در-جملات-وصفی-در-زبان-انگلیسی

وجه وصفی کلمه ای است که حالت و چگونگی عملی را به صورت واقعیت بیان کند و گرچه وجه وصفی حال از ( ing + فعل ) تشکیل می گردد ولی نباید آنرا با اسم مصدر اشتباه گرفت، زیرا اسم مصدر نشان دهنده عملی در یک مفهوم کلی است در حالی که وجه وصفی حال نشان دهنده انجام واقعی عمل به صورت استمرار است. کاربرد وجوه وصفی بیشتر برای کوتاه کردن جملات می باشد. به کلمه running در دو جمله زیر توجه فرمائید:

The man running is my brother.

کلمه running توصیف کننده حالت مرد است.

Running is my favorite sport.

اسم مصدر

دویدن ورزش مورد علاقه من است.

به طور کلی در زبان انگلیسی سه نوع وجه وصفی وجود دارد:

  • وجه وصفی حال Present Participle
  • وجه وصفی گذشته Past Participle
  • وجه وصفی کامل Perfect Participle

.

images

.

وجه وصفی حال ( وجه وصفی فاعلی):

با افزودن ing  به ریشه فعل به دست می آید. البته در بعضی کلمات در هنگام اضافه شدن  ing فرم نوشتاری آنها تغییر می کند در جدول زیر در این مورد توضیح داده شده است:

 

ردیف

استثنا املایی

در هنگام اضافه شدن  ing

مثال

۱

کلماتی که حرف آخرشان به e ختم شود  e حذف می شود come – coming (but: agree – agreeing)

۲

قبل از حرف صامت یک حرف صدا دار باشد حرف صامت دوبار تکرار می شود sit – sitting

۳

کلماتی که به ie ختم می شوند ie به y تبدیل می شود lie – lying

 

در زبان فارسی با اضافه کردن “ان” به بن مضارع فعل وجه وصفی فاعلی می سازیم. برای مثال “کنان”، “روان”، “خندان”، و …؛ البته وجه وصفی فاعلی در فارسی محاوره ی کاربرد کمی دارد. اما در زبان انگلیسی با افزودن ing به فعل ساخته می شود. احتمالا با این شکل فعل در موارد زیر آشنا شده اید. در جملات انگلیسی در نقش های متفاوتی ظاهر می شود:

۱- به عنوان صفت :

 

The film is interesting

running water

۲- در زمان های حال استمرای و گذشته استمراری

I am speaking

The man who is coming here, is my father. —--می توان ضمیر ربط و فعل کمکی را حذف کرد—> The man coming here, is my father.

۳ – به عنوان اسم مصدر

He is afraid of flying

۴ – وجه وصفی حال فعل های زیر را توصیف می نماید:

come, go, sit

The girl sat crying on the sofa.

۵ – بعد از بعضی افعال حسی و اداراکی (حواس پنچگانه)

feel, find, hear, listen to, notice, see, smell, watch

 Did you see him dancing?

علاوه بر این، وجه وصفی حال برای کوتاه کردن و ترکیب جملات معلومی  که دارای فاعل یکسانی  هستند به کار می رود.

.

pastparticipletop2013

.

وجه وصفی گذشته:

اسم مفعول قسمت سوم فعل است و کاربرد این کلمه بیشتر در زمان های کامل مثل ماضی نقلی و ماضی بعید و غیره می باشد در صورتي كه فعل اصلي با قاعده باشد ed می گیرد. ولي اگر فعل بي قاعده (irregular) باشد قسمت سوم فعل ، P.P است. كه معمولا به –en,-t, -n ختم ميشوند.

where is the stolen money now?

حالا پول مسروقه (به سرقت رفته) کجاست؟ (stolen در نقش صفت)

He has stolen the money.

او پول را سرقت کرده است. (stolen در نقش مفعول)

البته در برخی کلمات به هنگام اضافه شدن ed تغییراتی به وجود می آید. در جدول زیر این تغییرات توضیح داده شده است.

ردیف

استثنا املایی

در هنگام اضافه شدن ed

مثال

۱

کلماتی که به e ختم می شوند فقط d اضافه می شود love – loved

۲

کلماتی که به حرف صامتی (بی صدا) ختم شوند که قبل از آنها یک حرف صدادار باشد. حرف صامت تکرار می شود و بعد از آن ed اضافه می شود admit – admitted
travel – travelled

۳

کلماتی که به y ختم شوند و قبل از آن یک حرف بی صدا باشد  y به i تبدیل شده و بعد از آن ed اضافه می شود hurry – hurried

 

علاوه بر موارد بالا، وجه وصفی گذشته برای کوتاه کردن و ترکیب جملات مجهولی که یک موضوع مشابه دارند به کار می رود.

She left the house and whistled. – She left the house whistling.

او خانه را ترک کرد و سوت می زد. – او سوت زنان خانه را ترک کرد (او در حالی که سوت میزد خانه را ترک کرد – او با سوت زدن خانه را ترک کرد.)

 

دقت کنید زمانی می توان از این قاعده استفاده کرد که فاعل جمله یکی باشد. مثلا فعل دوم در عبارت زیر را نمی توانیم به صورت وجه وصفی فاعلی به کار ببریم.

Mike arrived and his baby cried. – Mike arrived crying.

مایک رسید و بچه اش گریه می کرد. – مایک گریان رسید.

.

finite-and-nonfinite-verbs-19-638

.

وجه وصفی کامل

 

The perfect participle can be used to shorten or combine clauses that have the same subject if …

وجه وصفی کامل عبارت است به کار بردن having به اضافه اسم مفعول . وجه وصفی کامل می تواند برای کوتاه کردن و ترکیب جملاتی که دارای فاعل یکسانی هستند به کار می رود اگر…

  • …یک کار ( آن فعلی که با وجه وصفی کامل استفاده شده است) قبل از کار بعدی که شروع شده به پایان رسیده باشد.

She bought a bike and cycled home. – Having bought a bike, she cycled home.

  • … یک کار برای یک مدت زمانی که کار بعدی شروع می شود در حال اجرا است.

He had been living there for such a long time that he didn’t want to move to another town. – Having lived there for such a long time, he didn’t want to move to another town.

وجه وصفی هم در جملات معلوم و هم در جملات مجهول به کار می رود ساختار هریک در ادامه بررسی می نمائیم.

.

  • جملات معلوم: having + وجه وصفی گذشته (Having cooked, he set the table.)
  • جملات مجهول: having been + وجه وصفی گذشته (Having been cooked, the food looked delicious.)

.

.

.

.

برچسب ها

0 دیدگاه در “قواعد نگارشی در جملات وصفی در زبان انگلیسی”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


تبلیغات

123

آموزش تصویری