stairs down example:قرارfamous ireland()Windows 2008 server hostingWindows based vpsexample:Windows hosting pleskWindows server vps

قوانین استفاده از کاما در زبان انگلیسی

قانون اصلی در استفاده از کاما در انگلیسی این است که جملاتی که در آن کاما (ویرگول) می باشد، واضح و شفاف باشد. کاماهای بیش از حد در جمله، ممکن است باعث حواس پرتی شود; اگر تعداد کاما بیش از حد کم باشد ممکن است سبب این شود که متن به سختی خوانده و درک شود.

همیشه متن های خود را چک نمائید و آنها را قابل خواندن نمائید. این نیازمند تمرین های بسیاری است. به هرحال، در ابتدا باید بدانید استفاده از کدام کاما الزامی و کدامیک اختیاری است.

شما می توانید با مراجعه به موارد زیر کاربرد کاما و قوانین استفاده از آن را متوجه شوید. برای خواندن کاربرد هریک روی علامت + کلیک نمائید.

.

کاما با اعداد

از کاما (ویرگول)  برای جدا کدن هزارگان یا میلیون در اعداد مرکب استفاده می شود.

 ۳,۴۶۰,۷۵۹

 کاما را در اعداد دسیمال استفاده نکنید.

 $۳٫۴۹

اگر تاریخ ذکر شده به فرم month day  year  (سال روز ماه) باشد باید قبل از سال از کاما استفاده نمائید. به مثال زیر دقت بفرمائید.

 April 16, 2003

اگر دو عنصر از تاریخ ذکر شود یعنی مثلا ماه و سال رویداد و یا اتفاق خاصی در جمله ذکر شود نباید از کاما استفاده کرد.

I was born in May 1972.

کاما با تعارف، سلام و احوال پرسی

اگر جمله ابتدایی برای صدا زدن کسی باشد، از کاما استفاده نمائید.

Greg, can I talk to you for a second?

از کاما برای تعارفات در نامه های خصوصی استفاده کنید.

Dear Francis,

در نامه های تجاری از کاما برای تعارف کردن استفاده ننمائید. از دو نقطه انگلیسی آمریکایی استفاده می شود و هیچ علامت نگارشی در انگلیسی بریتانیایی نمی باشد.

BE – Dear Mr Jefferson
AE – Dear Mr. Jefferson:

بعد از احوال پرسی , تعارف های معمول استفاده از کاما اختیاری است.

Sincerely,
Sincerely

کاما با اماکن جغرافیایی

برای جدا کردن اماکن تاریخی از کاما استفاده نمائید. استفاده از کاما برای آخرین مکان جغرافیایی ذکر شده در جمله اختیاری است.

 Hollywood, Ireland(,) is not as famous as Hollywood, California.

برای نوشتن آدرس در جملات هم باید قسمت های آدرس را با کاما از هم جدا کنید، همانند مثال زیر:

 His address is 46 Baker Street, London, NW2 2LK, Great Britain.

.

کاما با عبارت please

اگر عبارت “Please” در انتهای جمله باشد حتما باید قبل آن از کاما استفاده نمائید.

 Send me a mail, please.

اما اگر کلمه “please” در ابتدای جمله باشد از کاما استفاده نکنید.

 Please send me a mail.

کاما با عبارت مثبت، منفی، سئوالات

از کاما بعد از کلمات “yes” و “no” استفاده نمائید.

 Yes, I can help you.

قبل از سئوالات کوتاه حتما از سئوالات کاما استفاده نمائید.

You are Scottish, arent you?

به مثال بالا دقت فرمائید. ترجمه آن به این صورت است: شما اسکاتلندی هستید، مگه نه؟ همان طور که مشاهده کردید قبل از سئوال کوتاه مگه نه، از ویرگول استفاده کردیم.

کاما با صفات

اگر صفت های به کار رفته در جملات از لحاظ اهمیت یکی هستند و اطلاعات مشابه ای را می دهند باید مابین صفات از کاما استفاده نمایید.

It was a cold, windy morning.

اما اگر صفت های به کار رفته از لحاظ اهمیت یکی نبوده و اطلاعات مشابه ای را ندهند نباید از کاما مابین آنها استفاده نمائید.

 He was a clever young man.

نکته مهم:

اگر نمی دانید صفات به کار رفته، اطلاعات مشابه ای را می دهند یا خیر، می توانید از کلمه and (و) مابین آنها استفاده نمائید.(It was a cold and windy morning )

اگر صفات به کار رفته اطلاعات مشابه ای را ندهند با به کار بردن and می توانید متوجه شوید که معنی درستی نمی دهند و با این روش متوجه می شوید که استفاده از کاما در این جمله درست یا خیر.

He was a clever and young man

مثال بالا اشتباه است چرا که با به کار بردن کلمه and معنی درستی نمی دهد همین طور استفاده از کاما هم در این جمله نادرست می باشد.

کاما با قید ها

حتما بعد از بعضی از قیود از کاما استفاده نمائید این قیود عبارتند از: however, in fact, therefore, nevertheless, moreover, furthermore, still, instead, too -meaning ‘also

Therefore, he didn’t say a word.

اگر این قید ها در وسط جمله بیایند کاملا در بین کاما محصور می شوند یعنی قبل و بعد از این قیود کاما می آید.

The thief, however, was very clever.

استفاده از کاما برای قید های then, so, yet اختیاری است.

.
 So, she entered the house.
So she entered the house.

هر دو جمله صحیح می باشد.

کاما با داده ها و مقادیر شمارشی

برای جدا کردن آیتم ها در یک شمارش حتما باید از کاما در جمله استفاده نمائید. قبل از واحد شمارش آن آیتم کاما را قرار دهید، در مثال زیر همان طور که مشاهد می فرمائید واحد شمارش a قبل از آیتم ها موجود می باشد بنابراین باید قبل از آنها از کاما استفاده نمائید.

Example: Old McDonald had a pig, a dog, a cow, a horse.

استفاده از کاما قبل کلمه and اختیاری می باشد.

.
Old McDonald had a pig, a dog, a cow and a horse.
Old McDonald had a pig, a dog, a cow, and a horse.

Dont use a comma before and if two items are a unit (Ham and eggs as a dish is a unit and should therefore not be separated by a comma.)

اگر آیتم ها از یک نوع و یا یک واحد باشند قبل از  “and” نباید از کاما استفاده کنید مثلا در عبارت Ham and eggs (به معنای ژامبون تخم مرغ – یک نوع غذا در یک ظرف) که هر دو در یک ظرف غذا می باشند نباید آنها را با کاما از هم جدا کرد.

.
Old McDonald had soup, ham and eggs and apple pie for dinner.
Old McDonald had soup, ham and eggs, and apple pie for dinner.

اگر آیتم های شمارشی توسط “and, or, nor و … غیره جدا شوند هم نمی توان کاما را به کار برد.

.
Old McDonald had a pig and a dog and a cow and a horse.
Old McDonald had a pig or a dog or a cow or a horse.
Old McDonald neither had a pig nor a dog nor a cow nor a horse.

کاما با عبارت اصلی

بین دو عبارت اصلی که توسط ” and  “or” “but” جدا شده اند، از کاما استفاده کنید

 We ran out of fuel, and the nearest petrol station was 5 miles away.

در جملاتی که یک توالی را نشان می دهد هر قسمت را باید با کاما از بقیه جدا کرد.

Example: She ran down the stairs, opened the door, saw her friend(,) and gave her a kiss.

او از پله ها پائین آمد، در باز شد، دوستش را دید، به او بوس داد.

همان طور که مشاهده می فرمائید این جمله دارای یک ترتیب و توالی خاصی است که کارها طبق ترتیب به دنبال هم رخ داده است. اگرجمله را معنی کنیم می بینیم که ما در زبان فارسی هم این قانون را رعایت می کنیم.

اما نباید در این دسته از جملات که توسط کلمات” or” “but” از هم جدا شده اند از کاما استفاده کرد.

 She ran down the stairs and opened the door and saw her friend and gave her a kiss.

در این دسته از جملات می توانید از نقطه ویرگول (; ) استفاده نمائید

کاما با عبارات شرطی

اگر عبارت شرطی در ابتدای جمله باشد باید از کاما مابین عبارت شرط و جمله بعذ از آن استفاده کرد.

If I go to London, I will visit the Tower.

اما اگر عبارت شرطی در آخر جمله باید نباید از کاما استفاده کرد.

 I will visit the Tower if I go to London.

کاما در نقل قول مستقیم

اگر بخواهیم جملات گوینده را عینا گزارش یا خبر دهیم بدون آنکه تغییری در فعل، فاعل، یا ضمیر و… آن داده شود آن جمله را نقل قول مستقیم می گویند.

حتما باید بعد از فعل ناقل (نقل کننده) از کاما استفاده نمائیم.

 She said, I was in London last year.

اگر نقل قول مسقیم در ابتدای جمله باشد کاما را قبل از علامت نگارشی نهایی قرار دهید.

Example: I was in London last year, she said.

اما اگر بعد از نقل قول مستقیم علائم نگارشی همچون  علامت سئوال یا علامت تعجب بیاید نباید از کاما بعد از آنها استفاده کرد.

.
Were you in London last year? he asked. (but: He asked, Were you in London last year?)
Great! she replied. (but: She replied, Great!)

کاما با دادن اطلاعات اضافی

اگر اطلاعات اضافی و یا جملات اضافی بخشی از جمله اصلی شما نیست باید از کاما استفاه نمائید.

Thank you, ladies and gentlemen, for giving me the opportunity to speak to you today.

نکته:

بسته به اهمیت جمله ای که می خواهید راجع به آن اطلاعات دهید، می توانید از علائم پرانتز ، ویرگول، خط تیره و … استفاده نمائید.

در جمله زیر پرانتز زیاد مهم نیست.

Connor (Amy’s boyfriend) bought the tickets.

استفاده از ویرگول در جمله زیر هم خنثی است.

Connor, Amy’s boyfriend, bought the tickets.

استفاده از خط تیره در جمله زیر تاکید شده است.

Connor–Amy’s boyfriend–bought the tickets.

اگر در جملات ربطی  کلمات  whoو  which می باشد و اطلاعات بعد از آنها زیاد لازم برای فهمیدن نباشد باید قبل از whoو  which از کاما استفاده کرد.

Her brother, who lives in Chicago, came to see her.

اما اگر در این جملات ربطی، اطلاعات بعد آن ها الزامی باشد، نباید از کاما استفاده کرد.

 Her brother who lives in Chicago came to see her.

جملات ربطی(موصولی) که با  that شروع می شوند، استفاده از کاما در آنها نادرست می باشد.

The book that Im reading now is interesting.

کاما با کلمات متضاد

Use a comma with opposites, even if they are separated by and or but.

کاما را با کلمات متضاد به کار ببرید، حتی اگر جمله با کلمات “and  “or” “but” جدا شده باشند

Example: It was the father, and not the son, who went to the disco every Friday.

.

.

.

.

برچسب ها

0 دیدگاه در “قوانین استفاده از کاما در زبان انگلیسی”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

تبلیغات

123

نرم افزارهای آموزشی

آموزش تصویری

داستان های کوتاه

اصطلاحات انگلیسی