آینده تشکیلبه سادهاست willدربارهاستWindows hosting plansزمان باWindows managed hostingادامه

تبلیغات

123

آموزش تصویری

همه ی نوشته ها در: اتاق گرامر

Past Perfect Tense یا ماضی بعید – این زمان توصیف کننده عملی است که در گذشته دور قبل از یک گذشته ساده به وقوع پیوسته باشد. برای تشکیل این زمان بعد از فاعل از فعل کمکی had و سپس از اسم مفعول استفاده می شود.    فاعل + had +اسم … ادامه مطلب

امروز می خواهیم درباره زمان ماضی نقلی استمراری (Present Perfect Continuous Tense) صحبت کنیم و علایم و نشانه های این زمان را بیان کنیم اما  قبل از مطالعه این بخش شما باید با زمان ‘گذشته ساده و ماضی نقلی آشنایی داشته باشید: پیش زمینه و یاد آوری : آشنایی با … ادامه مطلب

 Present Perfect Tense . زمان حال کامل ساده: به طور کلی، این زمان به عملی اشاره می کند که از گذشته شروع شده و تا به حال ادامه داشته است. فرمول: have/has +شکل سوم فعل   Have/has + past participle                she’s started the assignment    جمله مثبت Have/has not + past … ادامه مطلب

Future Continuous Tense زمان آینده استمراری (Future Continuous Tense) توصیف کننده عملی است که به صورت استمرار در آینده به وقوع می پیوندد. برای تشکیل آینده استمراری (Future Continuous Tense) بعد از فاعل از فعل کمکی be در زمان آینده استفاده خواهد شد، سپس فعل اصلی را با ing در … ادامه مطلب

Past continuous tense . این زمان بیان کننده عملی است که به صورت استمرار در گذشته در حال انجام گرفتن بوده است و تأکید روی استمرار عمل که در گذشته در دوره ای از زمان در حال انجام گرفتن بوده است ، فرمول این زمان به صورت زیر است : … ادامه مطلب

تبلیغات

Tehran

Mostly Cloudy
رطوبت: 18
وزش باد: 9.66 km/h
27 °C
20 31
21 May 2015
22 33
22 May 2015

اخبار انگلیسی

نرم افزارهای ضروری